Ανακοίνωση προς ωφελούμενους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ή άλλων προνοιακών επιδομάτων

 

Όσοι ωφελούμενοι και ωφελούμενες έχουν ενταχθεί σε τμήμα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

•             Για κάθε μήνα που παρακολουθούν την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ως Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης καταβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

•             Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ενημερώνονται συστημικά για την καταβολή εισφορών στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του κάθε δικαιούχου και κατά την τακτική τους συνδιαλλαγή ζητούν από τον δικαιούχο να τεκμηριώσει την προέλευση των εισφορών αυτών.