Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί